Thông báo: Thi tuyển phương án quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc Trung tâm hành chính Thành phố Yên Bái

Ngày 03/8/2021, Sở Xây dựng Yên Bái vừa có công văn số 1783 về việc đăng tải thông báo mời tham gia thi tuyển phương án quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc Trung tâm hành chính thành phố Yên Bái. Trước đó, ngày 22/7/2021, UBND tỉnh Yên Bái đã có quyết định phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí và quy chế thi tuyển phương án quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc Trung tâm hành chính thành phố Yên Bái theo QĐ số 1493/QĐ-UBND. Thông báo thi tuyển cụ thể theo các văn bản sau:

1783 SXD Thong bao thi tuyen TTHC Thanh pho Yen Bai 1

1493 QD Thi tuyen QHTMB va KT Trung tam hanh chinh TPYB

 

Bài viết cũ hơn