Tư vấn, phản biện xã hội

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Đây là một hoạt động quan trọng, một trong số nhiệm vụ chức năng chính của một hội nghề nghiệp. Do đó, Hội luôn ưu tiên tập trung nguồn lực trí tuệ cho công việc này.

Chủ tịch Hội – KTS. Trần Ngọc Chính tham dự phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội về Luật Quy hoạch, 2018

Tham gia xây dựng các văn bản pháp luật của Nhà nước và các tỉnh, thành phố

Nhận thức được tầm quan trọng của các văn bản pháp luật trong công các quản lý, phát triển đô thị. VUPDA tỏ rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia góp ý phản biện, xây dựng các văn bản pháp luật của Nhà nước, từ trung ương đến địa phương trong cả nước.

Nhờ có một lực lượng hùng hậu những người làm công tác chuyên môn trong cả nước, từ 2014 đến nay, VUPDA đã đóng góp ý kiến xây dựng nhiều văn bản pháp luật, các thể chế… liên quan đến quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. Hội đã góp ý xây dựng cho Luật Xây dựng sửa đổi năm 2014; Luật Quy hoạch đô thị; Luật Thủ đô; Luật Quy hoạch (do Bộ Kế hoạch đầu tư chủ trì soạn thảo).

Tham gia phản biện Luật Kiến trúc; Dự thảo hướng dẫn các nguyên tắc, định hướng xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam…

Tham gia nhiều Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền Thủ tướng phê duyệt như: các đồ án quy hoạch vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, các khu kinh tế cửa khẩu và các khu kinh tế quan trọng khác của đất nước

Bà Phan Thị Mỹ Linh – Phó chủ tịch Hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch.

Quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050

Tư vấn, thẩm định, phản biện cho các đồ án, đề án, dự án quy hoạch, định hướng cho sự phát triển của các đô thị.

Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam luôn đồng hành cùng các cơ quan quản lý nhà nước của Trung ương cũng như ở địa phương, tham góp những ý kiến xác đáng, tư vấn, phản biện cho các đồ án như:

Đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050”;

Những ý kiến đóng góp của VUPDA luôn có chất lượng cao, mang tính khoa học và sự am hiểu thực tiễn sâu sắc đã góp phần đưa những quy định pháp luật cũng như những đồ án, dự án quy hoạch đi vào cuộc sống.

 

 

Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN tham dự hội nghị điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng TP. HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì.

 

Đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050”;
Tham dự và đóng góp ý kiến tại nhiều Hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền Thủ tướng phê duyệt như: các đồ án quy hoạch vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, các khu kinh tế cửa khẩu và các khu kinh tế quag khán trọnc của đất nước.
Hội Quy hoạch Phát triển đô thị VN tham dự hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng Vùng Đồng bằng .Sông Cửu Long
Đồ án «Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050».
Tham gia đóng góp ý kiến cho Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH; Quy chế quản lý Quy hoạch – kiến trúc cho tỉnh, thành phố; Dự thảo Hướng dẫn các nguyên tắc, định hướng xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam”… Tham gia thẩm tra “Dự án Luật Quản lý phát triển đô thị”; Đóng góp ý kiến đối với “Dự thảo Nghị định thực thi Luật Quy hoạch”.

Ảnh bên: Hội Quy hoạch Phát triển đô thị VN tham dự hội đồng thẩm định đề án nâng cấp đô thị, đồ án quy hoạch.

 

Bài viết cũ hơn