VUPDA: được vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) và Chủ tịch Hội, ông Trần Ngọc Chính, vinh dự được vinh danh tại Lễ Biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân, nhà quản lý tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Lễ Biểu dương được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tổ chức long trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 35 Hùng Vương, Hà Nội, ngày 11/01/2023.

Chủ tịch Hội Trần Ngọc Chính đại diện Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam vinh dự nhận Cúp và Giấy chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu

Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam KTS. Trần Ngọc Chính được vinh danh tại Lễ Biểu dương với danh hiệu: Nhà Quản lý tiêu biểu.

Bài viết cũ hơn