VUPDA ký biên bản ghi nhớ “Thiết lập mạng lưới hợp tác” với các đối tác Hàn Quốc

Ngày 7/9/2023 vừa qua, tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã diễn ra lễ ký Biên bản ghi nhớ về “Thiết lập mạng lưới hợp tác” giữa Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hội Phát triển vùng Hàn Quốc (KRDA) và Hội Tài chính địa phương Hàn Quốc (LOFA).

Đây là hoạt động nhằm tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ năng lực cấp trung ương, vùng và địa phương về phát triển đô thị. Sau lễ ký kết, hội thảo quốc tế với chủ đề“Chuyển đổi số trong xây dựng, quản lý và phát triển vùng” đã được tổ chức với sự tham gia của các giáo sư các trường đại học, các nhà quản lý Việt Nam và Hàn Quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Kim Hyeon Ho, Chủ tịch Hội Phát triển vùng Hàn Quốc đã giới thiệu tóm tắt chức năng nhiệm vụ của Hội. Ông nhấn mạnh mong muốn được hợp tác với Việt Nam trong việc góp ý, đề xuất xây dựng chính sách nhằm quy hoạch, phát triển đô thị bền vững, thông qua trao đổi thông tin, thúc đẩy cùng nghiên cứu vùng, trên cơ sở sử dụng các công cụ, phương pháp tiên tiến như chuyển đổi số, xây dựng các mô hình thí điểm thành phố thông minh….

Ông Kim Hyeon Ho, Chủ tịch Hội Phát triển vùng Hàn Quốc khai mạc Hội thảo

Cũng tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính đã nhấn mạnh “Chuyển đổi số quốc gia được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết 06/NQ-TW của Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh nhiệm vụ “đẩy nhanh chuyển đổi số trong quản lý đô thị, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số ở đô thị gắn kết chặt chẽ với phát triển đô thị thông minh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quá trình phát triển bền vững đô thị”.

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính đã nhấn mạnh “Chuyển đổi số quốc gia được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hội thảo quốc tế và Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên được xem là cột mốc, nhằm ghi nhận sự phối hợp trong hoạt động trong thời gian qua và xây dựng chương trình, cơ chế hợp tác trong thời gian tới nhằm khai thác tốt nhất nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam và Hàn Quốc”./.

Huệ Nguyễn; Mộc Cỏ

Bài viết cũ hơn