VUPDA THÔNG BÁO 3: Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia Lần thứ III

HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA

THÔNG BÁO LẦN 3

V/V. TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN THỨ III – Vietnam Urban Planning Awards (VUPA.2022)

Kính gửi: – Hội cơ sở, Chi hội và Hội viên tập thể

                – Các viện nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp

Cuối tháng 12/2022 và đầu tháng 3/2023, Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia đã gửi Thông báo số 1 và số 2 tới các hội cơ sở, chi hội và hội viên tập thể; các doanh nghiệp; các viện nghiên cứu, các trường đại học trên cả nước về thông tin của Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA 2022).

Đến nay, Ban Tổ chức Giải thưởng đã nhận được hồ sơ tham dự của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước.

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc các hội cơ sở, chi hội và hội viên tập thể, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các Trường đại học trên cả nước có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ,  Ban Tổ chức Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III thống nhất gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng như sau:

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/4/2023. 

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam, tầng 6, Cung trí thức Thành phố, số 01 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Đăng ký hồ sơ tham dự theo mẫu (Đính kèm bên dưới)

Chi tiết liên hệ: Ông Trương Văn Quảng (0913 349 915); Bà Phan Thanh Mai (0903 209 345); Bà Trần Thị Thanh Ý: 0904 121 890. Điện thoại văn phòng: (024) 37 624 430; Email: vupda10@gmail.com.

Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia xin trân trọng thông báo.

MẪU BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ VUPA 2023: 

Bản đăng kí dự giải thưởng. 12.2022- FINAL

 BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Trần Ngọc Chính

Bài viết cũ hơn