Thông báo 04: Thay đổi thời gian chấm giải và tổ chức Lễ trao giải VUPA. 2020

                                                                          HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM                                                                                           BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA

                                     

                                                                                                             Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO LẦN 4

V/v: Thay đổi thời gian chấm giải và tổ chức Lễ trao Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần II (VUPA.2020)

                                                  Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp                                                                                                           (có hồ sơ tham gia Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ II)

Tháng 3 năm 2021, Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia (Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam) đã có thông báo và thư mời gửi đến các địa phương, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước, về việc tham gia Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II (VUPA.2020).

Đến nay Ban tổ chức giải thưởng đã nhận được gần 200 hồ sơ đăng ký dự giải, bao gồm các thể loại (A)- Đồ án Quy hoạch xây dựng; (B)- Các dự án đã được đầu tư xây dựng; (C)- Các ấn phẩm về Quy hoạch; (D)- Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị xuất sắc; (E)- Chất lượng môi trường đô thị.

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã gửi hồ sơ tham gia giải thưởng.

Để có sự đánh giá chất lượng các tác phẩm cũng như các tổ chức, cá nhân tham gia dự thị một cách chính xác, công minh, khách quan theo Quy chế Giải thưởng, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã ra Quyết định thành lập Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần II (gồm Hội đồng lớn và các tiểu ban chấm theo 5 thể loại). Thành viên Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần II gồm các chuyên gia có uy tín trong công tác quản lý, nghiên cứu và tư vấn, thuốc các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật,… Đó là những nhà chuyên môn cao, đến từ Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên & Môi trường; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Các viện nghiên cứu; Trường đại học; Các tổ chức Hội nghề nghiệp; Các chuyên gia độc lập trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến rất phức tạp, với tốc độ lây nhiễm cao trên phạm vi cả nước và thế giới, nên thời gian chấm giải và tổ chức Lễ trao Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II sẽ được lùi lại vào một thời điểm thích hợp. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau, căn cứ vào tình hình kiểm soát và phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội và các địa phương.

Một lần nữa, Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã hưởng ứng tham gia giải thưởng. Rất mong nhận được sự cảm thông về sự thay đổi này. Thông tin về Giải thưởng sẽ được cập nhật thường xuyên trên website: quyhoachdothi.com.

                    Trân trọng!

       TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA

TRƯỞNG BAN 

                                                                                       

    Trần Ngọc Chính

 

 

 

Bài viết cũ hơn